Çevrimiçi etkinlik

Sanat'ın Felsefesi
Felsefe’nin Sanatı
ATÖLYESİ

QBICART’ta “yetişkinler için sanat felsefesi” atölyesinde, insanın anlam arayışının iki farklı yansıması olarak sanat ve felsefenin ortak tarihinin izini sürmeye çalışacağız. Atölye boyunca dönemin sanatını o döneme hakim felsefe odağında, ya da tam aksine, dönemin felsefesini dönemin sanatı odağında ele alacağız. Felsefe ve sanatın bu paralel okuması sayesinde hem başlangıçta anlamsız gelen sanat eserleri, hem de genellikle anlamakta güçlük çektiğimiz felsefi öğretiler daha anlaşılır olacak. İmge ile kavramın iş birliği diyorum ben buna! 🙂

KASIM AYI ATÖLYE PROGRAMI

Kutsalın Deneyimi: Ortaçağ’da Sanat ve Felsefe


İsa’nın doğumu ile birlikte antik felsefe ve sanatın yaklaşık on yüzyıl boyunca nasıl Hıristiyanlaştığını, Avrupa düşüncesi ve sanatsal üretimi üzerindeki kilise etkisini konuşacağız. Skolastik felsefenin sanattaki izdüşümünü anlamak adına yeni bir görme biçimine ihtiyacımız var, Pavel Florenski’nin “Tersten Perspektif” adlı kitabı yardımcı olacak.

Sanatta ve Felsefede Bireyin Doğuşu: Rönesans

14.yüzyılın sonundan itibaren yaşanan ekonomik, politik ve bilimsel gelişmeler odağında sanat ve felsefede yaşanan “kısmi” sekülerleşmenin izini süreceğiz. Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raffaello gibi üstatların eserlerindeki kutsal alegorileri çözümlemek için kutsal metinleri okuyacak ve ikonografinin araçlarına başvuracağız.

Kavramsal Sanatı Kant Felsefesi ile Anlamak: “Apriori”


Ünlü çağdaş sanatçı Joseph Kosuth’un “Felsefeden Sonra Sanat” adlı metninde Kant ve Wittgenstein’a atıflarda bulunması sizce de çok ilgi çekici değil mi? Sanattaki “deneyime önsel zorunlululuğu” anlamak için Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi adlı kitabına başvuracağız.

Cezanne’ın Resimlerine Merleau-Ponty Felsefesi ile Bakmak


20.yüzyıl kıta felsefesinin ünlü düşünürlerinden biri olan Maurice Merleau-Ponty, “Göz ve Tin” adlı kitabında Cezanne’ın resimlerini örnek göstererek bakışın varlığın fenomenolojisini yapmakta önemine dikkat çeker. Cezanne bizim göremediğimiz neleri gördü?

Eğitmen Hakkında


Merhaba, ben Pelin Dilara Çolak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldum. Aynı üniversitede “Husserl Fenomenolojisi ve Soyut Sanat” adlı tezim ile birinci yüksek lisansımı; İstanbul Üniversitesi sanat tarihi bölümünde yaptığım “Güncel Sanatta Anlam Dönüşümü” adlı tezim ile de ikinci yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, felsefe bölümünde doktora yapıyorum. Özetle, sanatı düşünen bir felsefeciyim.

Kasım Atölyeleri

 

Tüm Atölyelerin Biletleri İçin!