Çocuklar İçin Sanatın 5 İnanılmaz Faydası

  • Post author:
  • Post category:Genel

Çocuklar sanata bayılırlar! Parmak boyalarıyla ortalığı bulandırmak, kaldırım tebeşir ile çizim yapmak, kolaj yapmak veya boyama kitaplarını boyamak olsun, çocukları kendi sanatlarını yaratmaktan daha mutlu eden hiçbir şey yoktur. Sanatın faydaları eğlencenin çok ötesine geçer. Çalışmalar sanat yaratma sürecinin, küçük çocukların gelişimlerinde neredeyse tüm alanlarda destekleyici olduğunu göstermiştir!

İşte çocuğunuzun içindeki sanatçıyı kucaklamasına izin vermenin 5 inanılmaz faydası:

1- Beceri Oluşturur ve Akademik Sonuçları İyileştirir

Sanat yapmak, çocuğunuzun ince motor becerilerini ve yaratıcı problem çözme yeteneklerini büyük ölçüde geliştirebilir. Kağıt kesme ve yapıştırma, parmakla boyama ve resim yapma gibi etkinlikler, çocukların el becerisinin ve koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olurken, boncuk dizmek ve kilden heykel yapmak görsel-mekansal becerilerini geliştirebilir. Zamanla araştırmalar, bu becerilerin çocuklar için yazma, okuryazarlık, matematik ve bilim gibi diğer konularda daha iyi akademik sonuçlara dönüştüğünü göstermiştir. Ayrıca, “Americans for the Arts”ın bir raporu, düzenli olarak sanatsal faaliyetlerle uğraşan çocukların akademik başarılarının takdir edilme olasılığının dört kat daha fazla olduğu sonucuna varmıştır!

2- Sözlerin Ötesinde Bir Ses Olmak

Çocuklar, deneyimlerini ele almaya ve bunaltıcı duygularla başa çıkmaya yardımcı olması için sıklıkla sanatı kullanırlar. Bu nedenle çocukların yaptığı sanat, duygularını kelimelerle tanımlayacak kelime dağarcığına sahip olmasalar bile onların duygularını çok boyutlu bir şekilde ifade etmesini sağlar. Sanatı yapanlar onlar olmasa bile, sadece sanatın etrafında olmak bile, çocuklara hayal güçlerini başlatmak ve meraklarını harekete geçirmek için yeterli duyusal girdi sağlayabilir.

3- Yeniliği Teşvik Eder

Sanat, uzun vadeli başarı ile giderek daha fazla bağdaştırılan iki beceri olan yaratıcılığı ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eder. Sanat, çocukları sıra dışı düşünmeye iter ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Uluslararası Çocuk Sanatı Vakfı’na göre, “Araştırmalar, sanata maruz kalan bir çocuğun yaratıcı düşünme, orijinal olma, keşfetme, yenilik yapma ve fikri mülkiyet yaratma konusunda özel bir yetenek kazandığını gösteriyor.”

4- Özgüveni ve Özsaygıyı Artırır

Ne tür bir sanat yapacaklarına ve hangi malzemeleri kullanacaklarına karar vermek, küçük çocukların özerklik kullanmaları ve kendi başlarına karar vermeleri için ilk fırsatlardan bazılarıdır. Çocuklar ne düşündüklerini/hissettiklerini ifade etmek için kendi bağımsız seçimlerini yaparak kendilerine ve yeteneklerine güvenirler, duygularını ifade ederken daha rahat hissetmeyi öğrenirler.

5- Bağlanmayı Kolaylaştırır

Sanat, birbirlerini tanımasalar ya da pek çok ortak ilgi alanına sahip olmasalar bile çocuklar arasındaki iletişimi ve bağları kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Küçük grup ortamlarında sanat yaratmak, çocuklarda işbirlikçi davranışı teşvik eder ve onlara paylaşma, sıra bekleme ve birlikte çalışma gibi önemli sosyal becerileri uygulama fırsatı verir.

Sanat, çocuklar için sadece eğlenceli bir aktivite olmakla kalmaz, aynı zamanda önemli bir gelişim aracıdır da! Ufaklığınızı sanatla tanıştırarak, evde onlarla yaratıcı projeler yaparak ve sanatsal bir yaşam tarzını teşvik ederek onlara sanatın eğlenceli ve öğretici dünyasını gösterebilirsiniz

Makale:

  • • https://childcrisisaz.org › 5-incredibl…5 Incredible Benefits of Art for Kids | Child Crisis Arizona | Safe Kids, Strong Families